Thema avonden

Thema-avond
Donderdag 7 november vond de eerste themaavond van dit schooljaar plaats. Het onderwerp van deze avond was ‘Grenzen stellen binnen de opvoeding’.De avond werd georganiseerd door HCO door Brenda van der Meer en Corianne van der Lans.

De bijeenkomst werd in drie thema’s verdeeld. Deze waren:
1. Contact ouders-school
2. Grenzen stellen in de opvoeding
3. Wat hoort bij positief opvoeding

Bij elk onderdeel werd eerst een introducerende stukje vertelt door de sprekers. Vervolgens werd er elke keer een filmpje vertoont met ouders in beeld die over dezelfde onderwerp hun mening gaven. Na het filmpje mochten de ouders in hun eigen groepje de vragen op de praatkaarten bespreken met elkaar. Een leerkracht had de leiding bij elk groep en noteerde de antwoorden van de ouders. De belangrijkste punten van het kort overleg over de thema’s werden daarna teruggekoppeld bij de plenaire gedeelte. Zo werd er gelijk een lijst bijgehouden met tips en ideeën over elk onderwerp. Dit was gelijk ook een terugkoppeling en samenvatting van elk onderdeel.

In de avond werd ook kort informatie gegeven over de hersenen. Hieronder kunt u de tips en ideeën lezen van elk onderdeel.

Contact ouders-school:
1. Meer behoefte aan korte feedback, bijv. oefenen. Los van tien minutengesprekken
2. Ouders blijven eigenaar maar met openheid naar de kinderen toe
3. Goede balans: wederzijds. Balans in eisen.
4. Complimenten naar kinderen en ouders. Vier goede geslaagde projecten.
5. Rekening houden met de situatie waarin ouders zitten: gezien worden als ouder
6. Wederzijdse betrokkenheid: school-ouders 
7. Goede samenwerking: samen zijn we er voor het kind

Grenzen stellen in de opvoeding:
1. Straf dmv ontzeggen of time-out
2. Afspraken, geduld, belonen.
3. De ‘tik” voor zijn.
4. Opvoeden is lastig, hou vol!
5. Benoem gewenst gedrag!
6. Nee is Nee, wees consequent
7. Wees het goede voorbeeld.
8. Verder kijken, voorbij het ongewenste gedrag: wat is de oorzaak.

Wat hoort bij positief opvoeding:
1. Een kind heeft ook gelijk, mag n mening vormen.
2. Bij 3 maal nee is het echt nee.
3. Breng echt tijd door met je kind.
4. Praat en leg uit waarom een kind iets wel of niet mag, leeftijdsafhankelijk.
5. Turkse cultuur is gebaseerd op positief opvoeden.
6. Tevreden zijn met wat al lukt en wat je al hebt, wees realistisch.

Borrel
Na de informatiebijeenkomst konden de ouders nog even napraten over de onderwerpen tijdens de borrel. Ook de leerkrachten waren aanwezig bij de borrel om met de ouders te kunnen communiceren. Er was lekker eten voor de borrel voorbereid door de ouders.

Evaluatie
De leerkrachten en de overige personeel konden achteraf een evaluatieformulier invullen voor de themaavond. Hieronder kunt u de antwoorden teruglezen: De collega’s waren het mee eens met de tijdsduur van de themaaavond en vonden dat er een logische opbouw was in de avond. Ze waren het ermee eens dat de opdrachten en oefeningen nuttig en zinvol waren en dat de invulling van de avond goed aansloot bij de ouders. Ook waren zij eens dat de professionals de theorie goed uitlegden en dat hun kwaliteit goed was.

De collega’s vonden de volgende punten goed : de organisatie, bloemen in de zaal en aan de HCO medewerkers, de praatjes, de filmpjes, de gesprekken met de ouders, de werkvorm, de catering voor het personeel en de ouders na afloop, opbouw en de inhoud (ouders waren op een prettige manier met elkaar in gesprek), de verdeling van de stoelen ivm makkelijke overgang naar groepjes, goede verzorging, aparatuur was goed, goed beeld en geluid.

De collega’s vonden de volgende punten minder goed: eerste ronde was het niet duidelijk waar de gekleurde papiertjes voor bedoeld waren, in het begin was het eerst even wennen, tijdsbewakings, meer ouders verwacht. 

Suggesties voor de verbetering van de themaavond: Ouders ruim op tijd informeren en paar dagen van te voren bellen, volgende keer ook zo aanpakken (filmpje-theorie-discussie), het was een te lange dag: is woensdag een optie, er was ook een vergadering gepland waardoor het afronden van de dag en voorbereiding voor morgen niet voldoende tijd kon krijgen, iedereen was op zijn vroegst 21:30 klaar.

De rapportcijfer van de themaavond is 8 geworden.