Snappet Onderwijs

Op school werken we vanaf groep 5 met Snappet. Snappet is een programma waarmee elke leerling op een tablet werkt. Dit programma vervangt de werkboeken en schriften van de vakken spelling, woordenschat en rekenen. De leerkracht zal schriften gebruiken indien hij/zij dit van toepassing vindt op het doel van de les.

Het doel van Snappet is de kwaliteit van onderwijs te verbeteren door een aantal cruciale veranderingen door te voeren ten opzichte van het werkboek en schrift:

  • Interactief werken. De leerlingen krijgen direct feedback op de gemaakte opdrachten. Een krul indien de opgave goed is en een streep indien deze fout is. Zodra de leerling de opgave fout heeft gemaakt, krijgt hij/zij de mogelijkheid om te verbeteren tot hij/zij een krul krijgt.
  • De leerkracht kan de leerlingen direct volgen. De leerkracht volgt de leerlingen digitaal. Hij/zij ziet waar de leerling fouten maakt en kan hier direct door extra instructie op inspelen.
  • Adaptief werken. Door het maken van opdrachten verkrijgt Snappet digitaal informatie over de leerling. Een aantal keer per week werken de leerlingen aan de opdrachten die Snappet selecteert a.d.h.v. de verkregen informatie. De leerlingen krijgen zo opdrachten die bij de behoefte van het kind horen.

De onderzoeken van Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben uitgewezen dat werken met Snappet de leerresultaten verbeteren. Klik hier voor meer informatie over de verbetering van de leerresultaten.

Hieronder vindt u de nieuwsuitzending van NOS jeugdjournaal.

untitled-2