Sintfeest

Sint1Op 5 december hebben wij de verjaardag van Sinterklaas bij ons op school gevierd. Tot die tijd is er veel verwarring geweest in de klassen. Dit kwam doordat de kinderen de cadeaus dit jaar veel te vroeg ontvangen hadden. Ineens waren de cadeaus in de klassen in een zak. De meesters en de juffen wisten niet wat er gebeurde. Het was immers nog geen 5 december! De juffen en de meesters hebben besloten om de zakken met cadeaus in de klas te bewaren tot Sinterklaas op school kwam. Er was ook een geheimzinnig pakje voor de meesters en de juffen….

Nadat de rommelpiet op school was geweest, waren de cadeaus opeens weer verdwenen! Er was veel verwarring en teleurstelling. De juffen en meesters hebben de kinderen gerustgesteld, want zij wisten dat Sinterklaas nooit zou vetrekken naar Spanje, zonder de kinderen cadeaus te geven.Eindelijk was het 5 december en vol vreugde wachtten alle kinderen. UIteindelijk waren de zwarte pieten er maar ze waren Sinterklaas kwijt! Hij was nergens te bekennen! Met een paar kinderen gingen de pieten verder zoeken en gelukkig werd Sinterklaas gevonden. Hij was in slap gevallen in onze bibliotheek.

Later op de dag hebben alle kinderen samen met hun klas een bezoek gebracht aan Sint in het speellokaal. Gelukkig werd toen duidelijk wat er gaande was geweest met de cadeaus. Rommelpiet had ze meegenomen! De kinderen hebben gelukkig toch nog hun prachtige cadeaus ontvangen en is alles weer goedgekomen. We hopen volgend jaar Sinterklaas weer te verwelkomen in onze school.