Poortactie leerplicht


Vanuit de gemeente Den Haag is er september 2009 een project gestart om preventief het schoolverzuim aan te pakken. Vanuit leerplicht worden er leerplichtambtenaren met een preventieve taak ingezet op verschillende scholen in Den Haag. Ook op onze school zal een preventieve leerplichtambtenaar aanwezig zijn. Dit houdt in dat zij op willekeurige momenten zullen controleren op het te laat komen en aanwezigheid van uw kind. In de ochtend van 8 september a.s. wordt er een zogenaamde “Poortactie” gehouden. Ouders van laatkomers worden aangesproken en er op gewezen dat het laat komen voor de laatkomer en de groep vervelend is.