Partnerschap

Ouderbetrokkenheid thuis heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Basisschool Cosmicus vindt daarom dat ouders de belangrijke opdracht hebben bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind. Zij hebben als mededocenten een onderwijskundige opdracht, waarbij wordt samengewerkt met de school. De school organiseert daarvoor bijeenkomsten om ouders voor te lichten over succesvolle pedagogische en onderwijskundige strategieën in een huiselijke context, zodat ouders deze rol (nog) beter op zich kunnen nemen.

Ouderbijeenkomsten
Om ouderparticipatie te stimuleren worden diverse ouderbijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast kunnen ouders op school helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestvieringen, projecten, et cetera. Tevens zal er zo snel mogelijk op onze school een medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) gevormd worden. De school is verantwoordelijk voor het onderwijskundige aspect en tracht dit te verwezenlijken in een goed pedagogisch klimaat. Wij verwachten van ouders dat zij contact met ons zoeken wanneer er zaken zijn die de voortgang van het onderwijsleerproces beïnvloeden.

Communicatie
Vanuit basisschool Cosmicus worden ouders regelmatig op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen binnen de school via maandelijkse nieuwsbrieven en de schoolkrant die tweemaal per jaar verschijnt. Wanneer het individuele leerlingen betreft, wordt persoonlijk contact opgenomen met de ouders.