Overblijven

De kinderen van basisschool Cosmicus kunnen tussen de middag op school overblijven. Het overblijven op school is niet verplicht. Tijdens het overblijven worden de kinderen begeleid door één vaste leerkracht. Er zal steeds voldoende toezicht zijn. Tijdens het overblijven worden de normale fatsoensnormen gehanteerd. De ouders zorgen zelf voor een verantwoord lunchpakket, dat wil zeggen bij voorkeur bruin brood met hartig beleg. Voor of na het eten kan er bij goed weer buiten gespeeld worden, waarbij het beslist verboden is om van de speelplaats af te gaan.

De kosten voor het overblijven bedragen €160 per jaar. Voor het tweede kind (binnen een gezin) wordt €120 per jaar betaald. Vanaf het derde kind wordt er €60 per jaar betaald.