Ouderbijdrage

Basisschool Cosmicus krijgt een vergoeding van het rijk voor het onderwijsleerpakket van de school. Veel kan hieruit betaald worden, maar activiteiten en materialen die het onderwijs meerwaarde geven kunnen hieruit niet worden betaald. Cosmicus vindt het van belang voor de kwaliteit van het onderwijs om een ouderbijdrage te vragen om deze activiteiten te kunnen realiseren en aanvullende materialen te kunnen aanschaffen.

Wat zijn de kosten?

  • Voor elke leerlingen geldt een ouderbijdrage. Het basisbedrag voor dit schooljaar is bepaald op €50 per kind per jaar. Daarmee bekostigt de school de schoolreis en de culturele activiteiten (zoals sinterklaas, kerst, museumbezoeken,pasen en kleur bekennen). Het is mogelijk de ouderbijdrage in termijnen te voldoen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.
  • Daarnaast zullen wij de kosten van leerjaarspecifieke activiteiten in rekening brengen, zoals buitenles €35 (gr. 6).

Wij verzoeken u dit bedrag per bank/giro over te maken op onze rekening, ABN Amro IBAN-nummer: NL95ABNA0609802445.