Ouderactiviteiten

Koffieochtenden
Tijdens de koffieochtenden ontmoeten de ouders elkaar in de ouderkamer van de school. De ouders kunnen hier met elkaar praten, ervaringen delen en gesprekken voeren over verschillende onderwerpen. De koffieochtenden zijn laagdrempelig waardoor deze door de ouders sneller bezocht worden. De koffieochtenden vinden plaats op de dagen wanneer er themaochtenden plaatsvinden.

Themaochtenden
Tijdens de themabijeenkomsten worden verschillende opvoedkundige thema’s besproken. De ouders worden uitgedaagd kritisch te kijken naar hun pedagogische handelingen en krijgen de mogelijkheid om ervaringen te delen met elkaar. Onze activiteiten worden op onze Facebook pagina weergeven. U kunt alle activiteiten met foto’s terug zien.