Klassenouders

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies, enzovoorts. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door het versturen van emails naar ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen.Een klassenouder gaat niet automatisch mee over naar een volgende groep. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de klassenouder tijdens de informatiebijeenkomst bepaald en helpt de groepsleerkracht gedurende het schooljaar.

Hieronder vindt u de klassenouders voor dit schooljaar:

Volgt….