Inloopkwartier

Om 08.15 uur zullen de deuren open gaan. Vanaf dat moment kunnen de kinderen alvast naar de klas. De ouder/verzorger kan dan samen met zijn/haar kind even een boekje lezen of de leerkracht even aanspreken.

Tevens kunnen ze vanaf groep 3 het nakijkwerk van de voorgaande dag inzien. Zo blijft de ouder/verzorger op de hoogte van wat er tijdens de les wordt behandeld. Om 08.27 uur gaat de eerste bel; het is de bedoeling dat de ouders dan het lokaal verlaten. Om 08.30 uur, bij de tweede bel, moeten de kinderen in het klaslokaal aanwezig zijn, want dan beginnen de lessen.