Huisbezoeken

Huisbezoeken, verricht door leerkrachten, verbeteren het contact met ouders. Een goed contact tussen school en ouders/verzorgers vinden we erg belangrijk. Daarom brengen de leerkrachten van alle groepen tenminste éénmaal in het jaar een huisbezoek aan de ouders/leerlingen van hun groep. Op huisbezoek gaan is namelijk een uitstekend middel om het contact met ouders te versterken en daarmee de drempel voor ouders te verlagen. Op deze manier kunnen ze de thuissituatie van de leerling inschatten en een informeel gesprek houden met de ouders. Dit zorgt bijvoorbeeld ook voor meer vertrouwen tussen de ouders en de school. We kunnen een betere communicatie opbouwen en elkaars verwachtingen duidelijker naar elkaar overbrengen.

Bovendien kunnen er extra huisbezoeken gepland worden als daarvoor een bijzondere reden is. Over het algemeen duurt een huisbezoek ongeveer een half uur.