Ouders

IMG_0636Ouderbetrokkenheid heeft een bewezen effect op de leerresultaten. Het effect is zelfs sterker dan het effect van het onderwijs! Basisschool Cosmicus vindt dat ouders de belangrijke opdracht hebben om bij te dragen aan de leerresultaten van hun kind. Zij hebben als mededocenten een onderwijskundige opdracht, waarbij wordt samengewerkt met de school.
De school organiseert bijeenkomsten om ouders voor te lichten over succesvolle pedagogische en onderwijskundige strategieën in een huiselijke context, zodat ouders deze rol nog beter op zich kunnen nemen. Bij aanname van leerlingen is de rol van de ouders een onderwerp van gesprek tussen de school en de ouders. Door de ouders en school wordt na wederzijds akkoord de samenwerkingsovereenkomst tussen school en ouders ondertekend. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen en plichten opgenomen.
Er worden ouderbijeenkomsten georganiseerd om zo de ouders te betrekken bij de school. Ook kunnen ouders op school helpen met verschillende activiteiten, zoals schoolreisjes, feestvieringen, projecten, etc.