Inspectierapport

OnderwijsinspectieDe onderwijsinspectie heeft een kwaliteitsonderzoek verricht op 16 februari 2015. Met trots kunnen wij u meedelen dat Cosmicus positief is beoordeeld en een basisarrangement heeft gekregen. Dat betekent dat de school voldoet aan de normen van goed onderwijs. Klik hieronder voor het rapport.

Inspectierapport 2015