Positief benaderen

leftimgDe pedagogische pijler van het gemeenschapsleren is de positieve benadering van het kind. Kinderen hebben behoefte aan een gezonde en positieve leeromgeving om tot goede leerresultaten te komen, een omgeving waarin een verantwoorde aanpak voorop staat. Basisschool Cosmicus acht het, om deze pedagogische redenen, van cruciaal belang dat leerlingen zich op hun gemak voelen en voldoende persoonlijke aandacht krijgen om tot een maximale ontwikkeling te komen. De school biedt hiervoor een leerling-gerichte aanpak. Dit houdt in dat iedere leerling uniek is en daarom een passende aanpak aangeboden krijgt. Iedereen, de school, de docenten en het personeel behoort bij te dragen aan deze pedagogische aanpak.

Positief zelfbeeld
Een positief zelfbeeld is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. Leerkrachten oefenen grote invloed uit op de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en ziet. De leerkrachten van basisschool Cosmicus zien het positieve in een kind en benaderen de leerlingen ook positief.

Zelfvertrouwen
Er wordt de kinderen veiligheid en vertrouwen geboden. Hierdoor krijgen de kinderen zelfvertrouwen en wordt hun onbewust een positieve benadering aangeleerd. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor zichzelf, de omgeving en elkaar.

Consequent handelen
Een positieve benadering houdt ook in dat de kinderen zoveel mogelijk, daar waar nodig is, positief gecorrigeerd worden. Dit betekent dat de leerkrachten van Cosmicus consequent handelen.