Methodes

bg_methoden

Binnen onze school werken we met de volgende methodes:


Voorschool en Groep 1/2:

Groep 3:

Groep 4 t/m 8:

  • Taal: Taalactief versie 4; Deze methode biedt woordenschatontwikkeling, spelling en taalbeschouwing aan.
  • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL; Dit is een digitale methode die de actualiteit behandelt op het niveau van de leerlingen. Zo leren ze naast begrijpend lezen ook iedere week iets over de actualiteit.
  • Technisch lezen: Estafette; waarbij elke leerling op een eigen niveau kan lezen.
  • Schrijven: Pennenstreken
  • Rekenen: Pluspunt; Deze methode biedt veel mogelijkheden tot differentiatie en heeft ook uitdaging voor de betere rekenaars door het aanbieden van ‘pluspunters’.
  • Engels: Take it Easy; Dit is een webbased methode waarbij de kinderen aan de hand van filmpjes en met een native speaker Engels leren. (gr. 4 en 5)
  • Cambridge Engels; Fun voor starters/movers/flyers, gr 6 t/m 8
  • Natuur en techniek; Naut
  • Aardrijkskunde; Meander
  • Geschiedenis; Brandaan

M.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er vanaf groep 1 gewerkt met lessen uit de methodes De Vreedzame School. Wij horen bij elkaar, we lossen conflicten zelf op, wij hebben hart voor elkaar zijn thema’s die o.a. aan de orde komen.

Huiswerk wordt in groep 3 meegegeven vanuit de methode ‘Overstap’. Vanaf groep 4 worden de vakken rekenen, spelling en woordenschat op Snappet gegeven. Tevens krijgen de leerlingen vanaf groep 4 huiswerk op Snappet mee naar huis.