Het jonge kind

Heterogene kleutergroepen
De jongste kleuters zitten samen met de oudste kleuters bij elkaar in een groep. Dat wil zeggen dat kinderen in de leeftijd 4, 5 en (bijna) 6 bij elkaar in een groep zitten. Dat is een bewuste keuze. Wij zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van de samenwerkingsvaardigheden, zelfredzaamheid en cognitieve vaardigheden in positieve zin worden beïnvloed wanneer jongere en oudere kleuters van elkaar en met elkaar kunnen leren.

Kleutermethode ‘Piramide’
De kleutermethode Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Het programma richt zich op acht gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijksheidsontwikkeling. De Piramide-methode start op de peuterspeelzaal en loopt door in de kleutergroepen 1/2 van de basisschool. Piramide is een educatieve methode van de Citogroep (Instituut voor Toetsontwikkeling). Aan het begin van elk thema krijgen de kinderen de piramide brief mee naar huis. In deze brief treft u informatieaan over het nieuwe thema.

Speelwerkles
Iedere ochtend en middag hebben wij bij de kleuters een speelwerkles. Hier werken /spelen de kinderen in verschillende hoeken in de groep, o.a. vrij spelen, stoplichtletters, letters stempelen, knutselen, computersoftware en ontwikkelingsmaterialen.
Tijdens de speelwerkles gaan sommige kinderen met de juf werken met ontwikkelingsmaterialen en de andere kinderen hebben een vrije keuze uit de activiteiten. Ze kiezen een activiteit door op het kiesbord hun naamkaartje bij een bepaalde hoek te hangen. Gedurende 45 minuten werken de kinderen dan zelfstandig aan hun activiteit. De leerkracht heeft dan het stoplicht op oranje gezet en mag niet gestoord worden. Zij werkt dan met een groepje kinderen.

Aanvankelijk lezen
In groep 3 leren de kinderen lezen met de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode sluit nauw aan bij het taalprogramma van de methode Ik en Ko. Om de woordenschatontwikkeling te stimuleren wordt in groep 3 met een extra methode gewerkt. De methode heet ‘Met woorden in de weer’. Bij de methode Veilig Leren Lezen wordt gewerkt met software, behorend bij de methode.