Mevr. Sabrina van Harrewijn

FotoIk ben Sabrina van Harrewijn. Ik ben getrouwd en ben moeder van een dochter en een zoon. Ik ben al een aantal jaren werkzaam als orthopedagoog binnen verschillende scholen van Lucas Onderwijs en sinds dit schooljaar ook bij basisschool Cosmicus.

Wanneer de school zorgen heeft om een leerling, kan er aan mij worden gevraagd om mee te kijken naar de leerling. Ik heb hierbij veel overleg met Rineke, Sifa en de leerkracht van het kind. Ik vind het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium zorgen die school heeft over een leerling te bespreken met u als ouders, zodat er in overleg een oplossing bedacht kan worden. Als wij als school graag meer zicht zouden krijgen op de ontwikkeling van een kind, kan een onderzoek hierbij een middel zijn. Het kan dan gaan om intelligentieonderzoek  of dyslexieonderzoek. Dit gaat altijd in overleg en pas na toestemming van ouders. Het gaat dan tenslotte om uw kind!