Muziekeducatie

Voor iedere muziekdocent die je ontslaat, moet je honderd politieagenten aannemen.

Kurt Masur 1927-2015 Dirigent

Vanaf schooljaar 2016-2017 komt een muziekvakdocent van KOO muzieklessen geven op onze school. Dit gebeurt in de vorm van co-teaching; de ene week wordt de les gegeven door de muziekvakdocent samen met de groepsleerkracht en de andere week door de groepsleerkracht zelf. Zo worden onze groepsleerkrachten ondersteund in het geven van sterke muzieklessen. De leerlijn muziek die zo ontstaat zal worden vormgegeven in de elektronische leeromgeving In de Wolken. In een later stadium zal In de Wolken ook door de kinderen en hun (groot)ouders thuis benaderd kunnen worden.

Wat zo goed is aan muziek: als het je raakt, voel je geen pijn.

Bob Marley 1945-1981 Reggae-artiest

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Zelf muziek maken verhoogt het intelligentiequotiënt van kinderen en verbetert het abstractievermogen en het analytisch denken. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

De muziek brengt een soort genoegen teweeg waar de menselijke natuur niet buiten kan.

Confucius 551-479 v.C. Chinees filosoof