Cambridge Engels

monkey-waving-tshirt-r-rgbNiet alleen een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk om later een goede positie in de maatschappij te verkrijgen. Basisschool Cosmicus biedt daarom haar leerlingen vanaf groep 4 ook Engels aan. In de jongste groepen wordt Engels met name door middel van liedjes en verhalen aangeboden. In de hogere groepen wordt vooral gefocust op de spreekvaardigheid door middel van oefeningen uit het dagelijkse leven die de interesse hebben van kinderen, zoals iemand begroeten, school, vakantie, huisdieren en boodschappen doen. De digibord methode ‘Take it easy” wordt gebruikt in gr. 4 en 5. Vanaf groep 6 gebruiken we de methode Fun for starters/mover/flyers, die ontwikkeld zijn door Cambridge English Assessment.

 


cefr ladder

Vanaf groep 6 worden de leerlingen ook getoetst in Engels. Cambridge maakt toetsen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De Cambridge Young Learners of English (YLE) toetst het niveau van het Engels voor lezen, schrijven, spreken en luisteren. De toetsen zijn zo ontworpen dat het plezier in het leren van de Engelse taal wordt verhoogd. De YLE toetsen zijn er op 3 niveaus: Starters, Movers en Flyers. De A1- en A2-certificaten van Cambridge zijn wereldwijd geldig op meer dan 13.500 universiteiten.
De leerlingen worden vanaf groep 6 getoetst voor Cambridge Engels en krijgen onder schooltijd een uur in de week les van een non-native speaker om zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens in mei van dat schooljaar.
Basisschool Cosmicus is door Cambridge university erkende Exam preparation Center!
Voor meer informatie surf naar de officiële website van Cambridge YLE: http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/