Woensdagmiddaglessen

Op de woensdagmiddagen worden er verschillende soorten activiteiten georganiseerd voor alle groepen. De activiteiten kunnen variëren van extra lessen tot interessante experimenten. Tijdens de extra lessen oefenen de kinderen in kleinere groepen de gekregen leerstof extra of zullen kinderen juist extra leerstof krijgen om zichzelf te verrijken. De deelname aan de lessen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als uw kind(eren) wordt uitgenodigd voor deze extra activiteiten geldt dat voor een bepaalde periode. U krijgt hierover schriftelijk informatie.

De kleuterjuffen organiseren de lessen in drie vakgebieden, namelijk taal, rekenen en motoriek. Gezamenlijk beginnen ze met een grote kring waarna iedere leerkracht een vakgebied geeft en de kinderen verdeeld worden in 3 groepen.

Het programma van de extra lessen ziet er als volgt uit:
12.00 – 12.30 uur      Eten in de klas
12.30 – 13.00 uur      Buiten spelen
13.00 – 14.30 uur      Extra lessen

Om 14.30 uur zal de voordeur opengaan en kunnen de ouders hun kind(eren) in zijn of haar klas ophalen.