Taalbeleid op school

De taalontwikkeling van de kinderen is een van de speerpunten van onze basisschool. Het taalbeleid en de regels op dat gebied zijn zo opgesteld, dat de taalontwikkeling zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Het is algemeen bekend dat sommige kinderen in de schilderswijk extra aandacht nodig hebben bij de taalontwikkeling.

De regels op onze school zijn belangrijk en wij vinden dat iedereen zich, in het belang van de ontwikkeling van de leerlingen, daaraan dient te houden.

Een van de belangrijkste regels op school is nog steeds, dat er Nederlands gesproken wordt. Wij vinden dit vanzelfsprekend. De leerlingen houden zich hier keurig aan. Wij zijn hier erg blij mee.

Het komt helaas nog steeds voor, dat ouder(s)/verzorger(s) niet de Nederlandse taal spreken op school. Dit komt vooral voor tijdens het brengen en ophalen van de leerlingen. Wij willen u vragen om erop te letten dat er Nederlands gepraat wordt, wanneer u binnen school bent.

Het kan voorkomen dat ouders aangesproken worden, wanneer er geen Nederlands gesproken wordt. Wij willen u vragen om dit niet als een waarschuwing te zien, maar ter herinnering aan de schoolregels.