BHV-ers

Basisschool Cosmicus heeft 5 gecertificeerde BHV-ers, namelijk meester Fatih, juf Maike, juf Ebru, juf Toos en juf Sifa.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen/ongevallen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Een BHV’er kan niet alle mogelijke rampen verhelpen, maar heeft een voorhoedefunctie. De BHV’er verricht handelingen en geeft aanwijzingen om erger te voorkomen.