Groep 5

Rekenen:Automatiseren:   Getallenlijn:               Getallenlijn 2:       Optellen & aftrekken:      

          getallenlijn 2 

verhaaltjes                  Plus                   Min                 
sommen:                    Sommen:          sommen:              Klokkijken:
redactie-thumb    plus sommen   min sommen   klokkijken 

 Tafels:                 delen:                        Geld rekenen:    Geld rekenen 2:
         

Bouwen              Delen [2]           Meten
  

Taal:

         spelling:            Nieuwsbegrip    Woordenboek:        Woordflitsen
          woordflitsen

Avi lezen             Begrijpend lezen  Werkwoorden
avi lezen  

Algemeen:

                              

Topografie en Wereld Orientatië