Gezonde school

Gezonde-school
Op woensdag 20 februari vond er een informatiebijeenkomst plaats. Eveline de Jong en Anita Kootwijk-Jonker van de GGD hebben de ouders geïnformeerd over mondhygiëne en gezonde traktaties. De bijeenkomst begon met het onderdeel mondhygiëne. Zestien ouders kregen door middel van een spel informatie over de belangrijkste aandachtspunten wat betreft mondhygiëne. Zij lazen verschillende vragen uit kaartjes die ze eerst zelf probeerden te beantwoorden. Daarna kregen ze de juiste antwoord te horen.

Vragen die tijdens de bijeenkomst aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld: Wanneer begin je met tanden poetsen? Tot welk leeftijd poets je de tanden van je kind na? Is een duur tandpasta ook de beste? Vanaf welke leeftijd kan je met je kind naar de tandarts gaan?

Na dit eerste onderdeel kregen de ouders verschillende voorbeelden te zien over gezonde traktaties. Acht ouders gingen zelf verder aan de slag met een gezonde traktatie voor hun kind.

Het was een geslaagde bijeenkomst. De ouders gaven aan dat het een leuke en een leerzame bijeenkomst was.