Gemeenschapsleren

Pedagogisch klimaat

De pedagogische pijler van het gemeenschapsleren is de positieve benadering van het kind. Kinderen hebben behoefte aan een gezonde en positieve leeromgeving om tot goede leerresultaten te komen, een omgeving waarin een verantwoorde aanpak voorop staat. Basisschool Cosmicus acht het, om deze pedagogische redenen, van cruciaal belang dat leerlingen zich op hun gemak voelen en voldoende persoonlijke aandacht krijgen om tot een maximale ontwikkeling te komen. De school biedt hiervoor een leerling-gerichte aanpak. Dit houdt in dat iedere leerling uniek is en daarom een passende aanpak aangeboden krijgt. Iedereen, de school, de docenten en het personeel behoort bij te dragen aan deze pedagogische aanpak.

Didactische aanpak

De didactische kant van het gemeenschapsleren is het coöperatief leren. Hiervoor is gekozen om sociale competenties te bevorderen. De leerlingen kunnen door middel van deze werkwijze met elkaar, maar ook van elkaar leren. Hierin staat samenwerking centraal. De school vergroot door middel van deze aanpak de kwaliteit van het onderwijs.