Cosmicus onderwijsconcept

Momenteel is het Cosmicus onderwijsconcept nog volop in ontwikkeling: lesmaterialen worden bedacht en uitgewerkt, projecten worden opgezet en werkgroepen buigen zich over de vraag hoe het nog beter kan, want alleen het beste is goed genoeg voor onze jonge burgers. Dat het onderwijsconcept kansen biedt zag Cosmicus met haar deelname aan de AERA-conferentie in de Verenigde Staten. AERA staat voor American Educational Research Association en is een wereldwijd gerespecteerde conferentie waaraan organisaties deel kunnen nemen met onderzoeken uitgevoerd naar hun onderwijsmodel. In 2009, het eerste jaar dat Cosmicus deelnam, won zij met haar paper de eerste prijs en werd daarom voor 2010 uitgenodigd een workshop te geven over wereldburgerschap op de conferentie. Prof. dr. Martha Montero-Sieburth, extern onderzoeker, verrichte deze onderzoeken samen met een aantal docenten op het Cosmicus College.