Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacy wetgeving geldt.
De stichting Cosmicus Onderwijs en haar scholen voldoen aan de eisen die de wet aan deze regelgeving stelt. Dit houdt in dat alle gegevens van u en uw kind(eren) niet zonder uw toestemming met derden worden uitgewisseld. Ook de digitale programma’s, waaronder het administratie programma, het leerling volgsysteem en de digitale leermiddelen waar de kinderen mee werken zijn getoetst en AVG-proof.
U hoeft dus niet bang te zijn dat privacy gevoelige gegevens en/of beeldmateriaal zonder uw toestemming wordt gedeeld. In de schoolgids, en binnenkort op de schoolwebsites, kunt u hierover meer informatie lezen.